Disclaimer

Disclaimer

Alle gegevens die u via deze site en/of per e-mail aan ons toestuurt zullen met uiterste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid door ons worden behandeld. De door u aan ons toevertrouwde gegevens zullen uitsluitend door Allroad BV worden gebruikt voor een effectieve communicatie met u en zullen door Allroad BV uitsluitend beschikbaar worden gesteld aan derden voor zover dat bevorderlijk is aan onze bemiddeling tussen kandidaat en opdrachtgever.


Wij richten ons op hetgeen door overheidsinstanties, zowel als consumentenorganisatie die zich bezighouden met de bescherming van de privacy van consumenten, aan richtlijnen wordt afgegeven.


Ondanks alle inspanningen kan Allroad BV niet garanderen dat de informatie op deze website volledig, correct en te allen tijde actueel is. Dit geldt ook voor alle links die direct of indirect aan deze website zijn gekoppeld. Allroad BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van elke internetpagina die kan worden bezocht via zo’n link. Allroad behoudt zich te allen tijde het recht voor veranderingen door te voeren of aanvullingen te doen op de informatie zonder mededeling vooraf. Door het gebruik van deze site bestaat nooit een contractuele verbintenis of komt deze tot stand met Allroad voor het doel van het opvragen van informatie, advies of diensten van deze strekking. Allroad BV neemt afstand van alle wettelijke aansprakelijkheid die voortkomt uit het gebruik van de content en geeft geen garantie betreffende de accuratesse van de informatie die het bevat, of dat toegang tot de website te allen tijde ononderbroken zal zijn.


Allroad BV houdt zich niet verantwoordelijk voor bijzondere, incidentele of zwaarwegende schade, inclusief ontbreken van toegankelijkheid, verlies van data en omzetverlies, als gevolg van het gebruik van informatie die beschikbaar is op deze website.